Viðauki

GRI titillTilvísunLýsingBlaðsíða
Almenn upplýsingagjöf
102-1
Nafn skipulagsheildarinnar
Um fyrirtækið
102-2
Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta
Um fyrirtækið
102-3
Staðsetning höfuðstöðva
Um fyrirtækið
102-4
Staðsetning rekstrar
Um fyrirtækið
102-5
Eignarhald og félagaform
Um fyrirtækið
102-6
Markaðir í þjónustu
Um fyrirtækið
102-7
Stærð skipulagsheildarinnar
Um fyrirtækið
102-8
Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta
Umhverfisskýrsla
102-9
Aðfangakeðja
Viðskiptalíkan
102-10
Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar
Um fyrirtækið
102-11
Varúðarregla eða -nálgun
Varúðarreglan
102-12
Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis
Almennir styrkir og aðild að samtökum
102-13
Aðild að samtökum
Almennir styrkir og aðild að samtökum
102-14
Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka
Ávarp forstjóra
102-15
Helstu áhrif, áhætta og tækifæriHelstu áhrif, áhætta og tækifæri
Áhættustýring og innra eftirlit
102-16
Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið
Gildi og stefnur
102-18
Stjórnskipulag
Stjórnskipulag
102-19
Framsal valds
Umhverfisskýrsla
102-20
Ábyrgð á framkvæmdastjórnarstigi á UFS
Umhverfisskýrsla
102-22
Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar
Umhverfisskýrsla
102-23
Formaður æðstu stjórnar
Umhverfisskýrsla
102-29
Auðkenning og stjórnun á UFS áhrifum
Umhverfisskýrsla
102-30
Markvirkni áhættustjórnunarferla
Umhverfisskýrsla
102-31
Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum
Umhverfisskýrsla
102-35
Stefnur um þóknum
Umhverfisskýrsla
102-38
Árlegt heildarhlutfall launagreiðslna
Umhverfisskýrsla
102-40
Listi yfir hópa hagaðila
Hagaðilar og viðfangsefni
102-41
Sameiginlegir kjarasamningar
Hagaðilar og viðfangsefni
102-42
Auðkenning og val á hagaðilum
Hagaðilar og viðfangsefni
102-43
Verklag við virkjun hagaðila
Hagaðilar og viðfangsefni
102-44
Helstu efnistök og málefni
Hagaðilar og viðfangsefni
102-45
Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum
Hagaðilar og viðfangsefn
102-46
Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka
Hagaðilar og viðfangsefni
102-47
Listi yfir viðfangsefni
Hagaðilar og viðfangsefni
102-48
Ítrekun upplýsinga
Á ekki við
102-49
Breytingar á skýrslugjöf
Hagaðilar og viðfangsefni
102-50
Tímabil skýrslugjafar
Hagaðilar og viðfangsefni
102-51
Dagsetning nýjustu skýrslu
Forsíða
102-52
Tíðni skýrslugjafar
Hagaðilar og viðfangsefni
102-53
Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna
Tengiliður vegna skýrslu
102-54
Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla
Hagaðilar og viðfangsefni
102-55
GRI efnisvísir
Viðauki
Stjórnunarnálgun
102-56
Ytri trygging
Hagaðilar og viðfangsefni
103-1
Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess
Gildi og stefnur Umhverfis og loftslag
103-2
Stjórnunarnálgunin og þættir hennar
Gildi og stefnur Samfélagsleg ábyrgð Umhverfi og loftslag
Efnahagsleg frammistaða
103-3
Mat á stjórnunarnálguninni
Orka
302-1
Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar
Umhverfisskýrsla
302-2
Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar
Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar
302-3
Orkukræfni
Umhverfisskýrsla
303-5
Vatnsnotkun
Umhverfisskýrsla
Líffræðileg fjölbreytni
304-3
Varin eða endurheimt búsvæði
Umhverfisskýrsla
Losun
305-1
Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) umfang 1
Umhverfisskýrsla
305-2
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) umfang 2
Umhverfisskýrsla
305-3
Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) umfang 3
Umhverfisskýrsla
305-4
Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
Umhverfisskýrsla
305-5
Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)
Umhverfisskýrsla
Samfélagsmál
401-1
Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta
Umhverfisskýrsla
Vinnueftirlit
403-9
Vinnutengd slys á fólki
Umhverfisskýrsla
Þjálfun og menntun
404-2
Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar
Umhverfisskýrsla
Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri
405-1
Fjölbreytileiki stjórna og starfsmanna
Umhverfisskýrsla
405-2
Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla
Umhverfisskýrsla
Barnavinna
408
Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á barnaþrælkun
Umhverfisskýrsla
Nauðungar og skylduvinna
409
Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu
Umhverfisskýrsla
Mat á mannréttindum
412
Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum
Umhverfisskýrsla
Félagslegt mat á birgjum
414
Nýir birgjar voru skimaðir á grundvelli viðmiða
Umhverfisskýrsla
Nauðungar og skylduvinna
409
Rökstuddar kvartanir varðandi bort á persónuvernd viðskiptavina og tap á gögnum þeirra
Umhverfisskýrsla